Facebook

Výzva zdraví a svoboda k lidem, lékařům, médiím a politické reprezentaci českých zemí

Jako terapeuti, lidé profesionálně se zabývající prevencí a příznivci nekonvenční medicíny a různých léčitelských oborů včetně homeopatie, tradiční čínské medicíny a jiných oborů, vnímáme problematiku současné epidemie výrazně jinak, než jak ji interpretují lékařští odborníci a sdělovací prostředky... Více na http://zdraviasvoboda.cz

Iniciativa Homeopaté pomáhají

Homeopaté se v době koronavirové epidemie spojili a nabízejí své služby pro akutní pomoc zdarma. Více na Homeopaté pomáhají

Soud definitivně rozhodl: Homeopatie je v rukou nelékařů zcela legální

19. 9. 2019 Stát nemůže lidem bránit v hledání štěstí u homeopatů, rozhodl soud

O tom, jestli je homeopatie zdravotní služba, rozhodne soud. Zástupci homeopatických organizací a škol zaslali na NSS stanovisko k této otázce

Ministerstvo zdravotnictví stále trvá na tom, že homeopatie je zdravotní služba, alespoň tak se vyjádřil náměstek MZ pro legislativu Radek Policar (viz článek na irozhlas.cz). Ministerstvo tak stále vykládá zákon o zdravotních službách v rozporu s právní situací v ČR i zdravým rozumem. Nyní se tedy čeká jak rozhodne rozšířený senát Nejvyššího správního soudu (více v článku O osudu nelékařské homeopatie rozhodne rozšířený senát Nejvyššího správního soudu). Zástupci homeopatických organizací a škol proto NSS zaslalo stanovisko k této otázce - tzv. amicus curiae. Věříme, že soud k těmto informacím přihlédne a rozhodne v tom smyslu, že homeopatie není zdravotní službou. Pokud by homeopatii mohli légálně provádět pouze lékaři, znamenalo by to konec skutečné homeopatie v České republice.

Pod tento amicus curiae se podepsali MUDr. Ladislav Fiala, předseda České lékařské homeopatické společnosti; Ing. Václav Hrabák, předseda Společenství českých homeopatů, z. s., Universum Homeopathicum; Ing. Aleš Sušický, Dip.Hom., Homeopatická fakulta s klinikou s.r.o., Brno; Ing. Iva Valentová, Kurzy klasické homeopatie Uroboros.

Amicus curiae - Je, či není výkon homeopatické praxe zdravotní službou ve smyslu práva ČR?

22. listopadu. 2018

Milí homeopaté, léčitelé a všichni lidé, jimž leží na srdci osud léčitelství v českých zemích,

        Ministerstvo zdravotnictví (MZ) v současné době připravuje zákon o léčitelských službách, pod který by měla spadat i homeopatie (*MZ nyní zastává názor, že homeopatie je zdravotní službou, k této otázce článek viz výše). Dříve si MZ svévolně vykládalo stávající zákony tak, že homeopatii smí provozovat pouze lékaři. Připravovaný zákon tuto situaci ošetřuje tím způsobem, že zaregistrovaní léčitelé budou moci provozovat své služby legálně. Pokud by však zákon zůstal v navrhované podobě, zavedl by pro léčitele mnoho zbytečných a omezujících opatření, která by jim znesnadňovala činnost, což by v důsledku vedlo k omezení dostupnosti jejich služeb. Některé části navrhovaného zákona jsou dokonce v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. Z navrhovaného textu je patrné, že nebyl připravován se zástupci těch, kterých se zejména týká, tedy léčitelů.

V rámci vnitřního fakultativního připomínkového řízení jsme na MZ zaslali naše připomínky. Je možné, že MZ tyto připomínky vyslyší a zákon upraví ještě před tím, než ho předloží sněmovně ke schválení. Nicméně pokud by se k našim připomínkám připojily další subjekty nebo i jednotlivci, mohlo by to napomoci tomu, že připomínky budou skutečně vyslyšeny a text zákona upraven.

Pokud by zákon putoval do sněmovny ve stávající podobě, bylo by následně nutné napřít všechny síly k tomu, aby zákon v navržené podobě schválen nebyl a vrátil se na MZ k revizi. Osobně věřím, že to nebude nutné, nicméně bude dobré se připravit i na tuto možnost. Pro naší zemi je velmi důležité, aby léčitelské obory mohly být i nadále provozovány zcela svobodně a bez nesmyslné administrativy, šikany ze strany úředníků a nadbytečné finanční zátěže.

Pro účely vzájemné komunikace jsme vytvořili facebookový profil www.facebook.com/prohomeopatii, na němž budeme ihned zveřejňovat jakékoliv nové informace. Chcete-li podpořit naše připomínky, napište nám své jméno a adresu a společně zašleme na MZ seznam lidí či subjektů, kteří se k připomínkám připojují. Samozřejmě můžete sami napsat přímo na MZ.

Zmiňované dokumenty naleznete v příloze nebo na webu www.prohomeopatii.cz (v sekci Ke stažení).

Věřím, že pokud sněmovna dostane ke schválení zákon pro léčitele v nepřijatelném znění, tak že nejen léčitelé, ale i jejich klienti a podporovatelé spojí své síly a schválení špatného zákona nedopustí.


28. října. 2018

Václav Hrabák, homeopat
Aleš Sušický, homeopat


Ke stažení

Amicus curiae - Je, či není výkon homeopatické praxe zdravotní službou ve smyslu práva ČR? (20. 11. 2018)

Připomínky k návrhu zákona o léčitelských službách (25. 10. 2018)

Návrh zákona o léčitelských službách (7. 10. 2018)

Tisková zpráva společnosti Poočkování (25. 10. 2018)Informovaný souhlas (k tisku v PDF)

Informovaný souhlas (k editaci v odt - OpenOffice)

Facebook

facebook.com/prohomeopatii


Kontakt

prohomeopatii(zavináč)volny.cz
Václav Hrabák
603 743 049