Podmínky homeopatické léčby

  • Homeopatie nenahrazuje lékařskou péči.
  • Při podezření na koronavirovou infekci postupujte podle vládních nařízení, pro akutní lékařkou pomoc volejte 1212.
  • Provádění homeopatické léčby je výhradně věcí mezi homeopatem a pacientem. Iniciativa Homeopaté pomáhají nepřebírá zodpovědnost za jakékoliv jejich jednání, slouží výhradně ke zvýšení dostupnosti homeopatické péče a spojení homeopatů, kteří chtějí v této nezvyklé době pomoct lidem potřebujícím tuto pomoc, a to bez nároků na odměnu.
  • Homeopatie podle legislativy ČR není zdravotní službou a mohou jí provozovat nelékaři.
  • Homeopatika mohou být podávána během konvenční léčby a nijak s konvenční léčbou nekolidují.
  • Homeopatické konzultace i homeopatika jsou pro akutní léčbu koronavirové či jiné podobné infekce zdarma. Není vyžadován žádný test či důkaz o probíhající nákaze covidem. Pacient se může s homeopatem dohodnout na zaslání částky odpovídající poštovním poplatkům za obyčejné nebo doporučené psaní při zaslání homeopatik poštou.
  • Homeopat kdykoliv může konzultovat případ s jiným homeopatem, případně se signatářem iniciativy, aby zajistil co nejlepší péči. Pokud mu časové možnosti neumožní dále homeopatickou péči poskytovat, zajistí za sebe jiného homeopata.
  • Pro výběr homeopata pokračujte na seznam homeopatů.
  • Pro preventivní užívání homeopatik přejděte na stránku homeopatická prevence.