Homeopatická prevence

Toto je pouze stručný návod. Pro podrobnější informace si přečtěte články na webu o homeopatické léčbě koronaviru a zejména článek Důležité informace o užívání homeopatických léků.

Homeopatická profylaxe je metoda, kterou začal používat již Samuel Hahnemann před více než dvěma sty lety a její účinnost se potvrdila v nepřeberném množství případů, včetně použití na úrovni celých států. Podrobnosti a odkazy na různé studie se můžete dočíst zde. V současné době doporučuje i indické ministerstvo AYUSH homeopatickou profylaxi před nemocí způsobenou koronavirem. Na některých územích Číny je homeopatická profylaxe velmi hojně užívána. V Honk Kongu 4% až 5% populace užívá homeopatickou profylaxi, v Macau dokonce 50%. Na Kubě organizuje homeopatickou profylaxy kubánská vláda.

V této době, kdy se reálně můžeme s virovou infekcí setkat, je vhodné užívat jednou za čtyři dny jednu dávku homeopatického léku Gelsemium sempervirens o potenci 30ch alespoň po dobu 14ti dnů. Při jakýchkoliv potížích po dávce léku je potřeba upravit potenci nebo četnost dávkování (více v Důležité informace o užívání homeopatických léků).

Po době 14ti dní je vhodné intervaly podávání mírně postupně prodlužovat až na cca týden. Pokud se však začne v okolí objevovat více nakažených, můžeme opět frekvenci zvýšit na jednou za čtyři dny.

Pokud bychom byli s nakaženým delší dobu v přímém kontaktu, či bychom s ním žili v jedné domácnosti, začneme užívat homeopatikum jednou denně po dobu alespoň pěti dní. Po této době bychom měli přejít opět na jednu dávku za 4 dny. V případě nákazy je třeba již konzultovat s homeopatem. Pro bezplatnou homeopatickou pomoc můžete vybrat homeopata v seznamu homeopatů.